Maplet Oy: Pekka ymmärtää meidän liiketoimintaamme

Visuaalinen asiakkuudenhallinnan työkalu Maplet tukee erityisesti kenttätyötä. Toiminnassaan Maplet Oy käsittelee paljon asiakastietoja sekä tietoja, jotka ovat yrityksen asiakkaille kriittisiä ja tärkeitä. Yhteistyössä Tikkasecin kanssa tietoturvaan liittyvät asiat on saatu uudelle tasolle.

Käytännössä Mapletin asiakkaat voivat työkalun avulla hallita asiakasprojekteihinsa liittyviä tietoja sekä suunnitella ja johtaa tekemistä sekä liikkumista.

 

– Maplet on visuaalinen asiakkuudenhallinnan työkalu ja kenttätyön organisointityökalu, kiteyttää Mapletin International Sales Manager Mika Hämäläinen.

Tarvittava apu prosessien läpivientiin

Toukokuussa 2018 voimaan astuneen uuden EU:n tietosuoja-asetuksen myötä Mapletin oli tarkistettava omat prosessinsa ja sopimuksensa tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Tässä Mapletia on auttanut Tikkasec ja Pekka Vepsäläinen.

 

– Tarvitsimme sellaisen henkilön, joka ymmärtää ohjelmistomme toimintaa ja meille tyypillisiä ongelmia, Hämäläinen kertoo.

 

– Vakuutuimme Pekasta aika hyvin. Saimme hänestä todella paljon apua tähän prosessiin, Hämäläinen kiittelee.

Oleelliset yksityiskohdat esiin

Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät asiat ovat Hämäläisen mukaan läsnä kaikessa Mapletin toiminnassa. Yhteistyössä Tikkasecin kanssa Mapletin oman osaamisen tasoa on parannettu. Prosessit on saatu hyvälle tasolle ja niitä viedään jatkuvasti eteenpäin.

 

– Tietoturva ja tietosuoja ovat vähän kuin osa DNA:tamme, Hämäläinen kuvailee.

 

– Yhteistyössämme Tikkasecin kanssa on ollut parasta se, että Pekka ymmärtää liiketoimintaamme. Hänellä on riittävää asiantuntemusta, hän osaa löytää juuri ne oleelliset yksityiskohdat ja pystyy keskittymään oleelliseen, Hämäläinen kiteyttää.

29.03.2020

Maplet Oy: Pekka ymmärtää meidän liiketoimintaamme

Yhteistyössämme Tikkasecin kanssa on ollut parasta se, että Pekka ymmärtää liiketoimintaamme. Hänellä on riittävää asiantuntemusta, hän osaa löytää juuri ne oleelliset yksityiskohdat ja pystyy keskittymään oleelliseen.

02.03.2020 | Pekka Vepsäläinen

Harjoitus tekee mestarin – tietosuojassakin

Tietosuojaan liittyviä toimenpiteitä kannattaa harjoitella, jotta sen toteuttaminen sujuu niin normaalissa arjessa kuin poikkeustilanteissakin.

28.02.2020 | Pekka Vepsäläinen

Kymppiremontit saavat hyötyä tietosuojavalmennuksesta

Kymppiremontit saa tietosuojaan liittyvien asioiden toteutukseen hyötyjä jatkuvasta tietosuojavalmennuksesta, jossa Tikkasec on heille tukena.

25.02.2020 | Matti Vepsäläinen

Tietojen minimointi – CASE kotiosoite

Mitä tarkoittaa tietosuoja-asetuksen mainitsema tietojen minimointi? Voiko myyjä tallentaa CRM-järjestelmään asiakkaan perheenjäsenten tietoja? Voiko kotiosoitetta kysyä työnhakijalta?

03.02.2020 | Pekka Vepsäläinen

Hankintavaiheessa voidaan ratkaista tietoturvaa ja tietosuojaa kustannustehokkaasti

Tietojärjestelmien ja palveluiden hankintavaiheessa voidaan vaikuttaa tietoturvan ja tietosuojan toteutumiseen kustannustehokkaammin kuin jättämällä niiden huomiointi myöhempään ajankohtaan.

Ota Yhteyttä