Someron kaupungilla oli tarve saada esimiehille ja tietosuojan kannalta keskeiselle henkilöstölle laaja käsitys vaikeaselkoisen tietosuoja-asetuksen vaikutuksista ja niiden aiheuttamista konkreettisista toiminnan kehittämistarpeista. Henkilöstölle oli järjestetty jo aiemmin koulutusta, mutta asiaan kaivattiin enemmän konkretiaa.

 

Someron kaupunki kutsuikin Matti Vepsäläisen pitämään Somerolla koko päivän mittaisen tietosuojakoulutuksen. Aamupäivän osuudessa käytiin isommalle porukalle ensin läpi sopivalla tasolla teoriaa ja asetuksen taustaa. Tämän jälkeen pureuduttiin CASE-esimerkkien avulla asetuksen käytännön vaikutuksiin henkilötietojen käsittelyssä ja jokaisen henkilötietoja käsittelevän omaan merkitykseen tietosuojan toteutuksessa. Lisäksi käytiin läpi erilaisia arjen tietoturvanäkökulmia, joita on syytä huomioida henkilötietojen käsittelyssä.

 

Iltapäivällä pureuduttiin pienemmän joukon kanssa asetuksen vaatimiin käytännön toimenpiteisiin, kuten sopimusten läpikäyntiin ja päivittämiseen, ohjeistusten laatimiseen sekä tietosuojaselosteiden sisältövaatimuksiin.

 

Koulutus onnistui Someron kaupunginjohtajan, Sami Suikkasen mielestä hyvin:

 

”Asioiden tuonti lähelle koulutukseen osallistujia onnistui. Matti onnistui tuomaan asiaan konkretiaa selvästi aiempaa koulutustilaisuutta (toisen toimijan pitämä) paremmin. Hän puhui asiasta helposti ymmärrettävällä tavalla ja auttoi erottamaan ns. jyvät akanoista.”

 

Sami Suikkanen suosittelee Matin pitämää tietosuojakoulutusta yhdellä lauseella näin:

Helposti ymmärrettävää puhetta vaikeaselkoisista asioista.

 

Osallistujien antamaa sanallista palautetta koulutuksesta:

”Hyvin avattuja esimerkkitapauksia keskustelemalla -> avasi asioita”
”Todella informatiivinen. Sopivassa suhteessa huolenaihetta ja apuvälinettä.”
”Konkretiaa tarvittavista toimenpiteistä tuli lisää”
”Hyvä, selkeä ja kattava kokonaisuus. Koko asetuksen sisältö ja tarvittavat toimet selkiytyi.”

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen

29.03.2020

Maplet Oy: Pekka ymmärtää meidän liiketoimintaamme

Yhteistyössämme Tikkasecin kanssa on ollut parasta se, että Pekka ymmärtää liiketoimintaamme. Hänellä on riittävää asiantuntemusta, hän osaa löytää juuri ne oleelliset yksityiskohdat ja pystyy keskittymään oleelliseen.

02.03.2020 | Pekka Vepsäläinen

Harjoitus tekee mestarin – tietosuojassakin

Tietosuojaan liittyviä toimenpiteitä kannattaa harjoitella, jotta sen toteuttaminen sujuu niin normaalissa arjessa kuin poikkeustilanteissakin.

28.02.2020 | Pekka Vepsäläinen

Kymppiremontit saavat hyötyä tietosuojavalmennuksesta

Kymppiremontit saa tietosuojaan liittyvien asioiden toteutukseen hyötyjä jatkuvasta tietosuojavalmennuksesta, jossa Tikkasec on heille tukena.

25.02.2020 | Matti Vepsäläinen

Tietojen minimointi – CASE kotiosoite

Mitä tarkoittaa tietosuoja-asetuksen mainitsema tietojen minimointi? Voiko myyjä tallentaa CRM-järjestelmään asiakkaan perheenjäsenten tietoja? Voiko kotiosoitetta kysyä työnhakijalta?

03.02.2020 | Pekka Vepsäläinen

Hankintavaiheessa voidaan ratkaista tietoturvaa ja tietosuojaa kustannustehokkaasti

Tietojärjestelmien ja palveluiden hankintavaiheessa voidaan vaikuttaa tietoturvan ja tietosuojan toteutumiseen kustannustehokkaammin kuin jättämällä niiden huomiointi myöhempään ajankohtaan.

Ota Yhteyttä